Kontakt

Om du har en översättningsförfrågan eller allmän fråga kontakta oss gärna direkt.

För förfrågningar och information maila till: wordbird@wordbird.se

För att kontakta Colin direkt: colin@wordbird.se

För att kontakta Marie direkt: marie@wordbird.se eller telefon: 0737 888 469