Wordbird

Wordbird är en Malmöbaserad översättningsbyrå som drivs av Marie Lindström och Colin Campbell. Gemensamt har Marie och Colin över 12 års erfarenhet av branschen.

Sedan december 2017 är Colin auktoriserad av Kammarkollegiet för översättningar från svenska till engelska.

Både Marie och Colin är medlemmar i Sveriges facköversättarförening.